Lokalizacja

Lipowa 5

22-400 Zamość

woj. lubelskie

http://www.mzk.zamosc.pl/

miejski-zaklad-komunikacji-sp-z-o-o-w-zamosciu

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP Z O O W ZAMOŚCIU

-

NIP: 922-23-13-158

REGON: 950408091

KRS: 0000054519